facebook

distribuidores

choose your regionChoose your language

English French German

Australia
Ireland
United Kingdom
Usa
Kenya
Nigeria

France
Morocco

Austria

Germany

Chinese Traditional Spanish Danish
Taiwan Spain Denmark
Turkish  Italian  Finnish
Turkey  Italy  Finland
Vietnamese Japanese  Polski
Vietnam Japan  Poland
 

 

 
 
Home| ÜRÜNLER | SIK SORULAN SORULAR

Rüzgarın enerji üretmek için yeterli olduğunu nasıl anlayabilirim?

 

Rüzgarın hızı yerel zemin özellikleri ve engellerden (Binalar, ağaçlar vb.) çok etkilenir. Rüzgarın hızı çok fazla değişkenlik gösterebilir ve tehlikeli türbülanslar oluşabilir, dolayısıyla konuyu bilen-konuya hakim bir uzman kişiye-kuruma Rüzgar Türbinini kurmak için başvurmak çok önemlidir. Ortalama 5 m/s hızında rüzgarın Türbin kurmak için yeterli-karlı olacağını her zaman söyleyebiliriz.

 

Hangi büyüklükte türbin gerekli?

 

Aşağıdaki tabela ihtiyacınız olan Rürgar Türbininin büyüklüğü konusunda size fikir verebilir. Normal bir aile yılda ortalama 4000 KW saat elektrik tüketmekte iken bu rakam daha büyük tüketicilerde 6000 KW saata kadar çıkabilmektedir.

 

Konulan hedef
Gerekli güç:
Enerji depolamak-tasarruf etmek için   1.5 veya 3.5 kW
Bir evin tüm ihtiyaçlarının karşılanması için 3.5 veya 7.5 kW
Büyük tüketicilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanması için 7.5 veya 15 kW
Küçük İşletmeler veya çiftliklerin enerji tasarruf etmeleri amaçlı 1.5, 3.5, 7.5 veya 15 kW

 

 

WİNDSPOT nereye kurulmalı?

 

WİNDSPOT 3,5 KW Rüzgar Türbinleri için doğru yer seçimi kurulacak yerdeki rüzgarın özellikleri kadar önemlidir. Yer seçiminde aşağıdaki konulara özellikle dikkat etmek gereklidir:


Arazi: Normal durumda en yüksek noktada en iyi rüzgar koşulları vardır. Doğaldır ki çevredeki ırmaklar, vadiler, büyük tepeler ve dağlar ile ormanlıklar rüzgarı etkilerler.


Engeller: Rüzgarın hızına ve yönüne etki eden her objeyi engel olarak adlandırabiliriz. En sık karşılaştığımız engeller ağaçlar ve evlerdir. Genelde tavsiye edilen en son engelden 10 metre daha yüksek olan bir direk kullanılmasıdır.
Örnek: 5 m yüksekliğinde bir ev ve yakınlarında 7 m yüksekliğinde bir ağacın olduğu bir yere 3,5 KW lik WİNDSPOT kurmak istiyorsak (7 m ağacın yüksekliği + 10 m) 10 m evden 14 m ağaçtan uzaklıkta ve 17 m yükseklikte bir direk kullanmak gerekir.

 

Where to put your windspot?

 
Hakim Rüzgarlar / Yerel Rüzgarın durumu: WINDSPOT 3,5 KW´nun kurulacağı yerde rüzgarın ortalama hızını, ortalama süresini, en üst hızını vb. bilmek çok önemlidir. Rüzgarın ana esme yönünde olabildiğince az engel olmalıdır. Tüm bu bilgileri elde etmek için Anemometre kullanarak rüzgarın yönünü hızını belli bir zaman dilimi içinde ölçebiliriz. Ölçülen değerlerden Rüzgar Gülü oluşturulur. Aşağıda yaz ve kış aylarında bir yerin hesaplanmış Rüzgar Gülü grafiklerinin ne kadar farklı olduklarını görüyorsunuz. Bu nedenle elektrik ihtiyacının aylara, mevsimlere göre dağılımının iyi incelenmiş olması çok yararlıdır.

 

Ne kadar yer gerekli?

 

Rüzgar Türbinleri teorik olarak rüzgarın ana esme yönünde ne kadar az engel varsa o kadar verimli-iyi çalışır. Eğer engeller (binalar, ağaçlar v. b.) ile Rüzgar Türbini arasında yeterli mesafe varsa Türbinin verimli çalışmasına fazla etki olmaz.


Bir Rüzgar Türbini engelden 10-20 metre mesafede iki kat daha yükseklikte bir direğe kurulmalıdır.

 

Rüzgar Türbinleri gürültülü müdür?

 

WINDSPOT-Rüzgar Türbinleri çok sessizdir, çünkü tüm modellerde dakikada sadece 200-250 kere dönerler. Yine Rüzgar Türbini direklerinini yüksekliği nedeniyle de insanların hissedebileceği gürültülülük çok kısıtlı zamanlarda mümkündür.

WINDSPOT-Rüzgar Türbinlerinin piyasadaki diğer küçük ölçekli rüzgar türbinlerine (dakikada 800 dönme sayısı) göre çok düşük (dakikada 250) dönme sayısına göre tasarlanmış olması mekanik yüklerin-aşınmaların azalmasına dolayısıyla ömrününü uzamasına ve verimliliğin artmasına neden olmaktadır.

 

Küçük Rüzgar Türbinleri kuşlara zarar verir mi?

 

WINDSPOT-Rüzgar Türbinleri küçük kanatları, düşük dönme hızları ve direk/kule yüksekliklerinin kuşların uçma yüksekliklerinden çok daha düşük  seviyelerde olması gerçeklikleriyle Kuşların Doğal Yaşamlarına etki yapması çok az bir ihtimaldir.

 

Rüzgar Türbinini kalorifer sistemim için de kullanabilirmiyim?

 

Evet, Rüzgar Türbini yönetim-kontrol elektronikleri üzerinden kalorifer sistemleri için su ısıtma amaçlı da kullanılabilinir. Bu durumda, kalorifer gibi ısıtma amaçlı sistemlerin ihtiyacı olan enerjinin bir türbinin ürettiği elektrik enerjisinden çok daha fazla olduğunun bilinmesi şarttır.

 

Rüzgar Türbinimi enerji hattına bağlayabilirmiyim?

 

Küçük Rüzgar Türbinleri elektrik hatlarına uygun invertörler kullanmak suretiyle bağlanılabilinir, bunun için yerel enerji hatları yetkilileriyle gerekli teknik koşullar ve satın alma vb. konularında anlaşmak gereklidir.

 

WİNDSPOT Rüzgar Türbinlerinin ömrü ne kadardır?

 
WINDSPOT-Rüzgar Türbinleri en az 20 yıllık bir işletme için tasarlanmıştır. Robust tasarım, kullanılan malzemelerin yüksek kalitesi, paslanma ve aşınmaya karşı dayanıklılığı ve dışardan gelecek her türlü toz-nem vb. sızmalara karşı çok iyi izole edilmiş olması tasarlanan bu yaşam ömründen daha fazlasının gerçekleşeceğine dair güvenimizi pekiştirmektedir.   

Bütün bunlar deniz kenarlarında olduğu gibi en sert iklim koşullarında bile ürünlerimizin zarar görmeden çalışmasını olanaklı kılmaktadır.
 
 

Ben de Rüzgar Türbinine sahip olabilir ve çalıştırabilir miyim?

 

Küçük Rüzgar Türbinleri kendi elektriğini üretmek isteyen özel şahıslar, küçük mülk sahipleri, küçük işletmeler için en uygun çözümdür. Seçilen yerin karekteristik özellikleri (ortalama rüzgar hızı, kurulum yerindeki engeller ve topografi-zemin yapısı) seçilecek Rüzgar Türbininin büyüklüğü ve modeli konusunda belirleyici konulardır.

 

Rüzgar Türbini nasıl çalışıyor?

 
Rüzgar Türbinlerinin çalışma prensibini şöyle özetleyebiliriz: Rotor kanatları rüzgarın haraket enerjisiyle dönerler ve kendileriyle birlikte jeneratörü de döndürüler. Jeneratör rotorun devir sayısına ve jeneratör miline etki eden kuvvete bağlı olarak elektrik üretir (kinetik enerji => rotasyon enerjisi=> elektrik enerjisi). Üretilen elektrik kontrol-yönetim elektronikleri üzerinden invertöre iletilir. İnvertöre gelen alternatif akım doğru akıma dönüştürülür (enerji akülerde depolanacaksa) veya doğru akıma dönüştürülen akım verilecek hattaki gerilim ve frekansa bağlı olarak tekrar alternaitf akıma dönüştürülür. 

 

Rüzgar Türbini direği ne kadar yüksektir?

 

Direklerin yüksekliği kurulacak Türbin modeline ve kurulacak yerdeki rüzgarın özelliklerine bağımlı olarak değişir. Normal koşullarda küçük rüzgar türbinleri için kurulan direkler 10-25 metre arasında değişkenlik göstermektedir. Türbin direği ne kadar yüksek ise elde edilecek enerji de o kadar yükselir, çünkü yüksekliğe bağlı olarak hem rüzgar hızı artar hem de rüzgar daha düzenli eser.

Toplam yükseklik hesaplanırken Rotor Kanatlarının uzunluğu da (1,5 - 10 m) da birlikte düşünülmelidir.

 

Rüzgar Türbini kurmak için inşaat izni almak şart mı?

 

Küçük Rüzgar Türbini kurmak için yetkili makamlardan inşaat izni almak gerekli olabilir.Bu durum çoğunlukla direk yüksekliğine kurulacak bölgedeki yerel makamlara bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Her durumda konuyu bilen bir uzman kişi-kurum ile ilişkilenerek veya yetkili makamların önerilerini alarak karar vermekte yarar vardır.

 

Rüzgar Türbinleri hangi malzemelerden oluşmaktadır?

 
Rüzgar Türbinlerimizin malzemeleri esas olarak paslanmaz çelik ve alüminyum ile cam elyafı ve plastikten (kanatlar), bakırdan oluşmaktadır.
Parçaların çoğu nem, tuzlanma vd. etkenlere, paslanmaya, aşınmaya karşı ya yüzeyi galvanizlenmiştir veya yüzeyleri bir çok başka işlemlerle dayanıklı hale getirilmiştir.

Bunun dışında jeneratör dışardan hiçbir şekilde toz veya başka şeylerin gövdeden içeriye giremeyeceği şekilde, tümüyle izole edilmiştir. Bu şekilde bütün elektrik aksamı gerçek anlamda korunmaktadır.