facebook

distribuidores

choose your regionChoose your language

English French German

Australia
Ireland
United Kingdom
Usa
Kenya
Nigeria

France
Morocco

Austria

Germany

Chinese Traditional Spanish Danish
Taiwan Spain Denmark
Turkish  Italian  Finnish
Turkey  Italy  Finland
Vietnamese Japanese  Polski
Vietnam Japan  Poland
 

 

 
 
Home| ÜRÜNLER | WİNDSPOT HAKKINDA DAHA FAZLA

Windspot nedir?

 

Windspot bir İspanyol şirketidir

Windspot bir yenilebiliren enerji sirketi olan Sonyo Energy firmasının ürünüdür. Windspot için en önemli konular: verimlilik, süreklilik, güvenilirlik ve yüksek performanstır, ki 1.5 KW, 3.5 KW ve 7.5 KW tüm modellerimizi kullananların tümü tarafından doğrulanmaktayız.

 

En yaygın sitemler, özel evler veya aydınlatma, kendi ihtiyacı için, şebeke parallel sistemler, su pompalama, baz istasyonları vb. uygulamalardır 


Kaliteli malzeme ile ve sıkı üretim kontrolü altında oluşturulmuş,Windspot türbinlerini patentli (varible pitch) kanat açı ayarı sistemi karakterize etmektedir. Ki bu sistem sayesinde kuvvetli rüzgarlarda da sürekli üretimde kalma, düzenli-orantılı bir üretim gerçekleştirmek mümkün olmaktadır.

Windspot kanat açı ayarı sistemi, diğer örneklerinden farklı olarak, dayanıklı, verimli ve daha az bakım gerektiren özelliktedir. Düşük devir hızı ve özel kanat tasarımı son derece sessiz olması avantajını da beraberinde getirmiştir.

 

Windspot aerogenerador de pequeña eólica

 

 

Windspot elementleri

Güvenilirlik, dayanıklılık, az bakım ve daha çok garanti

 

WINDSPOT-Rüzgar Türbinleri en katı kalite standartlarına göre geliştirildiler. Bunun için (International Electrotechnical Commission), IEC 61400-2 Normları belirleyicidir. Halen en önemli İspanyol (örneğin CIEMAT) ve Avrupalı kurumlarla Türbinimizin sertifikalandırılması çabalarımız sürmektedir.

Rüzgar Türbinlerimizin – önerdiğimiz bakımların düzenli yapılması koşuluyla – 25 yıllık ömrü olduğunu söylüyoruz. Bu anlamda bütün türbinlerimizin yatırımcı için güvenli ve kazançlı olduğu açıktır. Uzun ömürlü olabilmeleri için aşınma ve paslanmaya karşı en kaliteli malzemeleri kullanmaya özen gösterdik.

Windspot diseño y calidad

WINDSPOT´ların en verimli koşullarda çalışması için çok az bakım gerekli, sadece 18 ayda bir kere yapılacak genel kontroller yeterlidir. Malzeme hatalarına karşı tüm ürünler garanti altındadır. Satın alınmasından itibaren 2 yıl garanti süresi vardır.

 

 

Gürültü

 

SONKYO ENERGY tesislerinde 60 m mesafeden 8 m/s sabit rüzgar hızında yapılan ölçümlerde 45 dB(A) gürültü seviyesi kaydedilmiştir (Bu değer BWEA standardına uygundur). Aşağıdaki tabloda, yaygın durumlarda ortaya çıkan farklı gürültü yoğunluğu referansları gösterilmektedir. 

Farklı Gürültülülük Oranları (dB)
 Sessizlik  0
 Adım  10
 Hareketli yaprak  20
 Fısıltı halinde sohbet  30
 Kütüphane  40
 Sesiz büro  50
 Sohbet - Konuşma  60
 Şehir trafiği  80
 Elektrik süpürgesi  90
 Motorsiklet eksozu 100
 Rock konseri 120
 Hava basınçlı çekiç - Kompresör 130
 Askeri jet uçağının kalkışı 150
 Patlayıcı madde 180


 

 

WINDSPOT 3.5 KW için yer seçimi

 

WINDSPOT rüzgar türbinlerini kurmak için doğru yer seçimi kurulacak yerdeki rüzgarın özellikleri kadar önemlidir. Yer seçiminde aşağıdaki konulara özellikle dikkat etmek gereklidir:

  • Arazi: Normal durumda en yüksek noktada en iyi rüzgar koşulları vardır, doğaldır ki çevredeki ırmaklar, vadiler, büyük tepeler veya dağlar ile ormanlık alanlar elde edilecek enerji miktarına etki ederler.

 

  • Windspot installation distance
  •  
  • Engeller: Rüzgarın hızına ve yönüne etki eden her bir şeyi engel olarak adlandırabiliriz. En sık karşılaştığımız engeller ağaçlar ve evlerdir. Genelde tavsiye edilen en son engelden 10 metre daha yüksek olan bir direk kullanılmasıdır:
    Örnek: 5 m yüksekliğinde bir ev ve yakınlarında 7 m yüksekliğinde bir ağacın olduğu bir yere 3,5 kW' lik WİNDSPOT kurmak istiyorsak (7 m Ağacın yüksekliği + 10 m) 10 m evden 14 m ağaçtan uzaklıkta ve 17 m yükseklikte bir direk kullanmak gerekir.
  •  
  • Yerel Rüzgarın Durumu: WINDSPOT 3,5 kW nun kurulacağı yerde rüzgarın ortalama hızını, ortalama süresini, en üst hızını vb. bilmek çok önemlidir. Rüzgarın ana esme yönünde olabildiğince az engel olmalıdır. Tüm bu bilgileri elde etmek için Anemometre kullanabilir rüzgarın yönünü, hızını belli bir zaman dilimi içinde ölçebiliriz. Ölçülen değerlerden Rüzgar Gülü oluşturulur. Aşağıda yaz ve kış aylarında bir yerin hesaplanmış Rüzgar Gülü grafiklerinin ne kadar farklı olduklarını görüyorsunuz. Bu nedenle elektrik ihtiyacının aylara, mevsimlere göre dağılımının iyi incelenmiş olması çok yararlıdır.


    vientos predominantes windspot

 

 

Çevre duyarlılığı

 Windspot ecología y medio ambiente

WINDSPOT-Rüzgar Türbini edindiğinizde sadece kaliteli, verimli ve güvenilir bir Türbin edindiğiniz gibi dünyamıza daha az karbondioksit salınımı çabalarına da katkıda bulunmuş oluyorsunuz.

Daha az karbodioksit salınmasının nedeni fosil yakıtlar kullanmadan enerji üretmemizdir. Rüzgar Türbinince üretilen yıllık enerji bilinen fosil yakıtları kullanarak üretilen Enerjinin belirlenmiş ortalama karbondioksit salınım oranlarıyla çarpılarak hesaplanmaktadır.

Aşağıdaki tabloda bazı enerji üretim biçimlerinin karbondioksit salınım değerlerini görebilirsiniz:


 

1 KWH, üretim:
Salınım (kg de
CO2):
Salınım (kg de CO2):
Kömür 0.75 kg (kömürün çeşidine göre değişken)
Petrol 0.60 kg
Doğalgaz, klasik Santral 0.37 kg
Doğalgaz, Kombisantral                                                      0.26 kg
Nükleer Enerji az, ama başka problemler (Uranyum atıklarının
depolanması, taşınması vb.)
Hidrolik Enerji Önemsiz derecede az
Rüzgar Enerjisi Önemsiz derecede az

 

Daha fazla elektrik ihtiyacı olan durumlarda, ne nükleer enerjiyle, ne de rüzgar veya hidrolik enerjiyle ihtiyacın tümünü karşılama şansımız bugün için yok. O yüzden tek çözüm olarak görülen kömür ve dizel santrallerindeki üretimi artırmak yerine Yenilenebilir Enerji kaynaklarından yararlanmak, kömür, petrol ve diğer fosil yakıtların daha az sarfedilmesi, ve dolayısı ile hem bunların rezervlerinin korunması, hem de karbondioksit salınımların azaltılması açısından zorunluluk durumundadır.


Örneğin ortalama 7 m/s rüzgar hızında WİNDSPOT-Modeli Türbinler ile aşağıdaki tabelada gördüğünüz şekilde karbondioksit salınımlarında azalma sağlanmaktadır:

 

WINDSPOT 1.5 3160 kg de CO2
WINDSPOT 3.5 7400 kg de CO2
WINDSPOT 7.5 15800 kg de CO2
WINDSPOT 15 31600 kg de CO2