facebook

distribuidores

choose your regionChoose your language

English French German

Australia
Ireland
United Kingdom
Usa
Kenya
Nigeria

France
Morocco

Austria

Germany

Chinese Traditional Spanish Danish
Taiwan Spain Denmark
Turkish  Italian  Finnish
Turkey  Italy  Finland
Vietnamese Japanese  Polski
Vietnam Japan  Poland
 

 

 
 
Home| UYGULAMALAR | HAT PARALEL SİSTEMLER

Şebeke / Hat paralel Sistemler

 
Genellikle WINDSPOT tarafından üretilen elektrik esas olarak kendi ihtiyacınız için üretilmekle beraber ihtiyaç fazlası genel enerji hatlarına bağlanarak satılabilinir. Bazı durumlarda üretilen enerjinin tümü de enerji hatlarına verilip satılabilinir. Dolayısıyla üretilen enejinin depolanmasına da gerek kalmaz.

WINDSPOT alternatif akım üretir. Üretilen elektrik enerjisinin gerilimi ve frekansı rüzgarın hızına bağlı olarak değişir. Elektronikler yardımıyla alternatif akım önce doğru akıma (invertörün çalışabileceği bir gerilim düzeyinde) dönüştürülür.

Eğer ihtiyaçtan fazla bir enerji üretilmekte ise kontrol-yönetim elektronikleri fazla enerjiyi fren vazifesini gören farklı tüketicilere (örneğin ısıtıcılar) yönlendirir.

Yönetim-Kontrol elekroniklerinden aktarılan doğru akım inveretör üzerinden sonra da hattın frekansı ve gerilimine uyumlu bir alternatif akıma da dönüştürülebilinir.