facebook

distribuidores

choose your regionChoose your language

English French German

Australia
Ireland
United Kingdom
Usa
Kenya
Nigeria

France
Morocco

Austria

Germany

Chinese Traditional Spanish Danish
Taiwan Spain Denmark
Turkish  Italian  Finnish
Turkey  Italy  Finland
Vietnamese Japanese  Polski
Vietnam Japan  Poland
 

 

 
 
Home| TEKNİK | SERTİFİKALANDIRMA

Sertifikalandırma

 

Sonkyo Energy kendi isteğiyle resmi kurumlarla birlikte çalışmaktadır. Dolayısıyla türbinlerimiz bu yöntemle bağımsız testlere tabi tutulmakta ve üretim kapasiteleri ile dayanıklılıkları sertifikalandırılmaktadır.


                                                          Iso 9001

Biliyoruz; Windspot yapı olarak küçüklüğüne rağmen aslında çok büyük kalitede bir Rüzgar Türbinidir. Windspot´un verdiği bilgi ve belgelerin pratikte de bağımsız resmi kurumlarca doğrulanması ve sertifikalandırılması, bizi daha da inandırıcı kılmaktadır, ki başka üreticiler bu konuda sadece söz vermektedirler.

Sonkyo Energy yukardaki kurumların haricinde Kantabrien bölgesinde 3 farklı test alanında faaliyet göstermektedir. Farklı doğa koşulllarında (kırsal alan, deniz kenarı ve şehir merkezinde) Rüzgar Türbinlerimiz test edilmektedir, ki bu yöntemle AR-GE bölümümüzün denediği yeniliklerinin güvenilirlik ve üretim kapasitesinin doğruluğu test edilmektedir.
Aşağıda birlikte çalıştığımız kurumlardan bazılarını sunuyoruz:
SEPEN
 

Fransa' nın Languedoc-Roussillon bölgesindeki bağımsız Narbonne SEPEN Enstitüsünün (Site Expérimental pour le Petit Eolien de Narbonne) Küçük Rüzgar Türbinleri test alanında 1 KW-10 KW nominal güç aralığındaki Rüzgar Türbinleri testlere tabi tutulmaktadır. SEPEN bugüne değin dünyada lider konumunda olan üreticilerin Rüzgar Türbinlerini de test etmiş durumdadır. Testlerin sonuçları internet sayfalarında herkesin ulaşabileceği bir şekilde yayınlanmaktadır ve bunun için üretici firmanın iznine ihtiyaç yoktur. Yapılan testler özellikle güvenlik, güvenilirlik, üretim kapasitesi ve gürültü alanındadır.


SEPEN tarafından verilen sertifikalandırma SONKYO ENERGY için güvenilirdir.
7 Ay boyunca SEPEN WINDSPOT 3,5 KW lik Rüzgar Türbinini Hat Paralel Sistemde test etmiştir.


Buraya tıklayınız ve SEPEN tarafından WINDSPOT 3,5 KW için verilen raporun önemli kısımları hakkında daha fazla bilgi sahibi olunuz.
Click here to get more information

Buraya tıklayınız ve SEPEN tarafından WINDSPOT 3,5 KW için verilen raporun tümüne ulaşınız.


CIEMAT

Enerji, Çevre ve Teknoloji Araştırma Merkezi CIEMAT (Centro de Investigaciones energéticas, medioambientales y tecnológicas) İspanya Bilim ve Yenilikçilik Bakanlığına bağlı bir kurumdur ve diğer görevlerinin yanısıra Küçük Rüzgar Türbinlerinin Nominal Güçlerinin sertifikalandırılmasıyla görevlidir. Sonkyo Energy halen CIEMAT ile görüşmelerine devam etmekte ve bu kurumun Sonkyo Energy Windspot Türbinlerinin enerji üretim kapasiteleri, güvenilirliği ve gürültüsü ve Gürültülüğünü en katı koşullarda test edip sertifikalandırılmasını hedeflemektedir.


SWCC

Small Wind Certification Council (USA) Küçük Rüzgar Türbini Sertifika Komitesi (Amerika) 2010 yılında kuruldu ve Amerika'da Küçük Rüzgar Türbinlerinin sertifikalandırılması için yetkilendirildi. SONKYO ENERGY bu komiteye de çoktan başvurmuş durumda.